login
Ilotulitteet

Noudata ohjeita!

Ilotulitteet - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Uusivuosi

Yksityisille kuluttajille tarkoitettujen ilotulitteiden käyttäminen ilman pelastusviranomaisen kirjallista lupaa on sallittu 31.12. klo 18.00 - 1.1. klo 02.00 välisenä aikana.

Pohjois-Savon pelastuslaitos on kuitenkin kieltänyt edellä mainittujen ilotulitteiden käyttämisen Kuopion kaupungin ydinkeskustassa, Petosen alueella ja Tahkon alueella sekä Varkauden kaupungin Päiviönsaaren alueella (kts. käyttökieltoalueet).

Venetsialaiset

Venetsialaisilla tarkoitetaan mökkeily- ja veneilykauden päätösjuhlaa elokuun viimeisenä viikonloppuna. Juhlaan on perinteisesti kuulunut ilotulitteiden ampuminen.

Pohjois-Savon pelastuslaitos on päättänyt, että kuluttajille tarkoitettujen ilotulitteiden käytölle ei vaadita ilmoitusta elokuun viimeisenä viikonloppuna. Ilotulitteiden käyttö sallitaan mökeillä elokuun viimeisen viikonlopun lauantaina klo 18.00 – 24.00 välisenä aikana.

Ilotulitteiden käyttö on kuitenkin kielletty venetsialaisten aikaan

Ilotulitelupa varsinaisen ilotulitusajan ulkopuolella Pohjois-Savon maakunnan alueella

Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä on tehtävä ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle viimeistään viisi vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttämistä. Pelastuslaitoksen nettisivuilla on sähköinen lomake ja ohjeet ilmoituksen tekemisestä. Yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjä ilotulitteita saadaan luovuttaa vain pelastusviranomaisen hyväksymästä myyntipisteestä.

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015) 63 §:

Luokan 2 ja 3 ilotulitteiden käytöstä on ilmoitettava käyttöpaikkakunnan pelastusviranomaiselle.
Ilmoitus on tehtävä vähintään viittä vuorokautta ennen tapahtumaa ja ilmoituksessa tulee käydä ilmi:
1) aiottu käyttöpaikka;
2) tarkka käyttöaika;
3) käyttäjien henkilö- ja yhteystiedot.

 

Pelastusviranomaisen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös, joka toimitetaan ilmoittajalle. Pelastusviranomainen voi asettaa toiminnalle turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia tai kieltää käytön.

Luokan F2 ja F3 ilotulitteita voidaan kuitenkin käyttää joulukuun 31 päivän kello 18:n ja tammikuun 1 päivän kello 2:n välisenä aikana ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta, ellei pelastusviranomainen paikallisesti ole muuta määrännyt.

Kun luokkien F2 ja F3 ilotulitteita käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä yksityistilaisuudessa, kysymyksessä on ilotulitusnäytös, jonka järjestäjän tulee tehdä Valtioneuvoston asetuksen räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/29015) 61 § mukainen ilmoitus poliisille.

Ilmoituslomakkeet ilotulituksesta tai pyroteknisten tehosteiden käytöstä löydät kohdasta "Lomakkeet ja ohjeet - Ilmoituslomakkeet pelastusviranomaisille".

Ilotulitusnäytös

Mikäli ilotulitteita käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä yksityisessä tilaisuudessa, kysymyksessä on ilotulitusnäytös. Ilotulitusnäytöksen järjestäjän tulee tehdä ilmoitus poliisille, poliisilaitoksen nettisivulla olevalla lomakkeella. Poliisi pyytää pelastuslaitokselta lausunnon.

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015) 61 §:

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on tehtävä kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 97 §:n mukainen ilmoitus poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:
1) näytöksen paikka;
2) tarkka ajankohta;
3) millaisia ilotulitteita näytöksessä aiotaan käyttää;
4) miten ilotulitteet aiotaan varastoida ja säilyttää näytöspaikalla;
5) suojaetäisyydet ja muut varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi;
6) vastuuhenkilön yhteystiedot; sekä
7) näytöksen ampujien henkilötiedot yhteystietoineen.

Poliisin on kuultava tarvittaessa ilmoituksen johdosta pelastusviranomaista. Poliisin tulee ilmoittaa näytöksestä pelastusviranomaiselle ja hätäkeskukselle.

Ilotulitteiden säilytys

Ilotulitteiden ja muiden räjähteiden säilytysmäärät asuinhuoneistoissa ovat: enintään 2 kg ruutia, yhteensä enintään 20 000 ampuma-aseissa, työkaluissa ja lähetyspistooleissa käytettävää patruunaa ja niiden sytytysnallia sekä lyhytaikaisesti enintään 5 kg ilotulitteita ja pyroteknisiä tuotteita. (Lähde: Vna 819/2015 56 §)