login
Nuohous

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskeva pelastuslain muutos on tullut voimaan 1.1.2019.

Rakennuksen omistaja ja haltija ovat vastuussa kiinteistön tulisijojen nuohouksesta.

- kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen. Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.
- kerran vuodessa nuohotaan myös yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä sopii erikseen nuohoojan kanssa.
- kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisija hormeineen.  Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana.  - ympärivuotisessa käytössä olevan loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan vuoden välein. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen niiden käyttöönottoa.

Lakimuutoksessa pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan.
Vuoden 2019 alusta koko maassa on siirrytty yhdenmukaisesti nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan.
Nuohouspalveluja saa tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.
Rakennuksen omistajan tai haltijan tulee itse aktiivisesti tilata nuohous kiinteistölleen, huolehtia säännöllisestä nuohouksen suorittamisesta ja siitä, että nuohouksen suorittajalla on nuohoojan ammattitutkinto. Pohjois-Savossa entiset piirinuohoojat ja heidän työtekijänsä tarjoavat nuohouspalveluja entiseen tapaan, mutta hinnoittelevat jatkossa palvelunsa itse. Lisäksi maakunnan alueelle voi tulla muista maakunnista uusia yrittäjiä ja nuohouspalvelujen tarjoajia. Nuohoojat markkinoivat palvelujaan itsenäisesti toiminta-alueensa asukkaille.

Lisätietoja muutoksesta: Pohjois-Savon paikallisten paloasemien asemavastaavat tai riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta, paavo.tiitta@kuopio.fi tai 044 718 8103.

Kattoturvallisuus

Varmista kotisi katon turvallisuus, sillä se kuuluu kodin turvallisuuteen!

Katso opas "Kiinteistön haltijan kattoturvaopas"